O nás

V naší obci bylo již v dobách dávno minulých několik různorodých spolků, které se věnovaly společenskému a kulturnímu dění. Naše skupina takzvaného „Spolku“ se rozhodla, že naváže na tuto tradici  a rozšíří místní společenské organizace o další zcela regulérní sdružení. Až do této doby jsme vystupovali jako skupina, která volně navázala na tzv. přípravný výbor pro oslavy 655 let obce. Na svém setkání 14.1.2008 jsme se proto rozhodli, že náš „spolek“ zaregistrujeme na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení pod názvem „Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic“. Registrace byla Ministerstvem vnitra provedena dne 22.1.2009.

Registrace zapsaného spolku proběhla k 31.12.2015 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Spolek je dobrovolnou, nezávislou a zájmovou organizací. Jeho cílem je usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, obnovu tradic a o prohloubení duchovního a společenského života obce Petrovice. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňující cíle Spolku. Členství vznikne podáním písemné přihlášky přijaté na nejbližší členské schůzi.