PŘIPRAVUJEME pro rok 2018:

Ne 18. 2.         Dětský maškarní rej (sál restaurace Radnice, 15:00h.)

So 24. 3.         Květinový ples (sál restaurace Radnice, 20:00h.) 

So 28. 4.         Petrovické jarní slavnosti (náměstí Petrovice od 11 hod.)

Pá 25. 5.         Noc kostelů (kostel sv. Mikuláše)