PŘIPRAVUJEME pro rok 2019:

23.02.2019          Dětský karneval

16.03.2019          4. Spolková taneční zábava

19.04.2019          Pašijové hry - hledání „Zlatého kapradí“

04.05.2019          Petrovické slavnosti jara (Otevření muzea)

24.05.2019          Noc kostelů

Červen 2019        Dětský den