PŘIPRAVUJEME pro rok 2017:

 

6. 5. 2017    Petrovické jarní slavnosti (náves, od 11 hodin)

4.6.2017      Dětský den - hřiště SK Hraničář, v 10 hodin

9.6. 2017    Noc kostelů (kostel sv. Mikuláše, 17:00)

30.6. 2017  Vítání prázdnin (ve spolupráci s Petrýskem, akce pro děti ZŠ a MŠ, tělocvična nebo fotbalové hřiště dle počasí, 9-11h)